För alla som driver företag är det viktigt att regelbundet se över sina konkurrensfördelar i förhållande till andra företag inom samma bransch. Fördelar som innebär att man kan få och sedan behålla kunder. Vi tittar här lite närmare på vilka fördelar som ett tryckeri kan ha: 

Lågt pris vid större beställningar är svårt att hålla i längden 

Allt för många företag försöker slå sig in på en ny marknad med riktigt låga priser. Man utgår från att kunderna jämför flera tryckerier och väljer det billigaste. Men att gå denna väg är sällan hållbar i längden. Inte minst på grund av den stora internationalisering som sker. Det jobb du gör idag – kan någon annan göra billigare imorgon. Kom ihåg att ett tryckeri i Sverige konkurrerar med företag både i Norden, Europa och Asien. Flera stora företag i Sverige förmedlar enbart uppdragen vidare till ett stort tryckeri i Indonesien.  

Personlig service – Känslan av att alltid få hjälp 

Kan du erbjuda ”hjälp utöver det vanliga” kommer detta snart resultera i fler kunder. Att vara ett företag som kan ”lösa det mesta” oavsett vilken trycksak som ska ordnas, oavsett när produkten behöver vara klar eller om arbete med design behöver ingå.  

Frågar man företagare vad de framförallt efterfrågar hos sina leverantörer så är det just smidighet och service som ofta nämns. Om det sedan kostar någon hundralapp mer eller mindre är inte lika relevant så länge som allt ”flyter på”.  

Snabbhet och öppettider 

Tillgänglighet och öppettider är en annan konkurrensfördel. Kan ditt tryckeri ta emot beställningar på kvällar och genomföra arbetet inom någon timme samma kväll? Har ni öppet på helger? Går det till och med att nå er på midsommarafton vid riktigt akuta lägen? 

Vissa företagare tar extra betalt vid snabba och akuta beställningar, vilket är något som beställaren ofta brukar acceptera för att få servicen. Andra företagare väljer att ha det som en speciell konkurrensfördel utan att för den skull ta något extra.  

Men även här får man vara lite försiktig. En person som har målet att alltid vara tillgänglig kan snart hamna i situation där man aldrig får vara ledig. Även om man är flexibel så är det viktigt att skapa tid för fritid, familj och social samvaro för att orka i det långa loppet.  

TIPS 

Titta på de tryckerier som finns på din ort. Vad erbjuder de? Vilka öppettider har de? Vilka kunder går dit? Vad kan du erbjuda som kompletterar deras tjänster och utbud? Ofta är det bättre att komplettera än att direkt konkurrera.