Vad behövs för att driva ett tryckeri? Egentligen inte mer än en dator med internetuppkoppling. Med dagens digitala lösningar behövs inte längre skrivare, scanner och tryckvalsar. I alla fall inte hos alla företag.  

Om du kan bygga en hemsida, alternativt köper den tjänsten från en webbyrå, så kan du också sälja trycksaker. Flera stora tryckerier har nämligen digitala lösningar som innebär att återförsäljare som jobbar med betting utan svensk licens aldrig behöver röra vid trycksakerna, skicka dem eller ta hand om returer. Det går till på följande sätt: 

Bygg upp en hemsida 

Oavsett vilket företag man driver idag behövs en hemsida. Det gäller även för ett lokalt tryckeri som marknadsför trycksaker på papper, kläder eller roll-ups. På hemsidan presenteras produkterna som ska säljas, kontaktuppgifter och råd som underlättar för kunderna att välja rätt produkt.  

Koppla på ordersystemet 

Nästa steg är att teckna avtal med något stort tryckeri som därmed ska vara de som levererar varorna. I vissa fall finns avtal med flera företag som därmed levererar olika produkter inom utbudet. De kopplar på sitt ordersystem på hemsidan vilket innebär att de kunder som beställer produkter skickar sina beställningar direkt till dem. Du som företagare får en kopia på beställningen men behöver inte göra något åt produktionen.  

Produkter skickas ut 

Det tryckeri som får ordern gör iordning den utifrån den information som lämnats på ordern. De skickar sedan produkterna direkt hem till kunden. Däremot skickas ingen faktura då denna skickas till dig som marknadsfört deras produkter och har deras ordersystem på din hemsida.  

Den summa som företaget då fakturerar dig är betydligt lägre än slutsumman som kunden förväntas betala. Det är här som förtjänsten uppstår för den marknadsföring (återförsäljning) av produkterna som du gör via din hemsida och ditt nätverk.